excellars.pl

Parasole reklamowe dla instytucji

Parasole reklamowe

Parasole reklamowe

Mówiąc o marketingu, pierwszą myślą, jaka pojawia się w naszych głowach jest promocja firm oferujących swoim klientom określone produkty. Jak się jednak słusznie okazuje skuteczny marketing powinien być przedsięwzięciem nie tylko producentów i handlowców, ale również instytucji, które nie oferują na sprzedaż żadnych produktów i usług. Skuteczna promocja jest dziś także obowiązkiem instytucji publicznych, których celem nie jest osiąganie zysku, a także licznych fundacji, stowarzyszeń a nawet partii politycznych.

Dlaczego instytucje powinny promować swoją działalność

Odpowiedź na wyżej zadane pytanie nie jest w zasadzie jednoznaczna. Każda instytucja posiada zupełnie inny cel, stąd każdy rodzaj marketingu jest zupełnie inny. Naczelną zasadą przedmiotowych działań jest chęć wypromowania działalności instytucji w jej otoczeniu i wykreowanie pozytywnego wizerunku. Gdy promuje się przykładowy urząd miasta lub gminy, wartością nadrzędną prowadzonych przedsięwzięć marketingowych jest chęć pozyskania sympatii społeczności lokalnej i akceptacji urzędniczych działań dotyczących spraw samorządu terytorialnego. W takich przedsięwzięciach stosuje się najczęściej parasole reklamowe z nadrukiem urzędu miasta i herbu miejscowości. Używane są one najczęściej na wszystkich uroczystościach plenerowych przez pracowników urzędu, podczas ważnych ceremonii z udziałem władz miasta, a także w innych okolicznościach. Narzędziami marketingowymi w tym wypadku nie muszą być jednak wyłącznie parasole reklamowe. Doskonale sprawdzają się również inne drobne gadżety reklamowe z nadrukami charakteryzującymi społeczność lokalną.

Promocja innych instytucji państwowych

Mówiąc o promocji instytucji non profit należy również wspomnieć o tych urzędach, które obejmują swoim zasięgiem cały kraj. Mowa między innymi o Wojsku, Policji, Straży Pożarnej. Mimo, iż wydaje się również, że te instytucje nie wymagają stosowania marketingu, to jednak walczą one wciąż o pozyskanie jak najlepszej opinii i wysokiego stopnia zaufania społecznego. Wspomniane wyżej parasole reklamowe z ich logo a także inne gadżety reklamowe pojawiają się wszędzie tam, gdzie wymienione instytucje organizują imprezy o charakterze masowym (pikniki, festyny), podczas których przybliżają społeczeństwu swoją działalność i zdobywają tym samym większy poziom społecznego zaufania.

Tagi: , , ,

© 2016 - 2020 excellars.pl